Usługi budowlane

Szeroki zakres usług, obejmujący nadzory budowlane, roboty budowlane, inwestycje zastępcze, optymalizację oraz projektowanie

Nadzory budowlane

Usługi nadzoru i kontroli podczas procesu budowlanego

Roboty budowlane

Wykonywanie różnorodnych prac budowlanych

Inwestor zastępczy

Pełnienie roli reprezentanta inwestora, który zarządza projektem budowlanym

Realizacje

Chcemy podzielić się z Tobą projektami budowlanymi, które wykonaliśmy z pasją i precyzją. Prezentujemy galerie fotografii z różnych projektów budowlanych, które udało nam się zrealizować. Są to zarówno nowoczesne budynki mieszkalne, jak i obiekty komercyjne.

Osiedle West End

Opole

Osiedle Nowa Guzikarnia

Częstochowa

Centrum Opiekuńcze

Dobrzeń Wielki

Hala magazynowo-montażowa

PROTEC Chróścice

Gminna stołówka i jadłodajnia

Dobrzeń Wielki

Silosy zbożowe

Olesno

Concad Realizacje Budowlane to profesjonalna firma budowlana z siedzibą w Opolu. Specjalizujemy się w kompleksowym wykonawstwie oraz projektowaniu inżynieryjnym. Nasza firma oferuje szeroki zakres usług, obejmujący nadzory budowlane, roboty budowlane, inwestycje zastępcze, optymalizację oraz projektowanie. Nasz zespół składa się z doświadczonych kierowników budowy i inspektorów nadzoru, którzy zapewniają najwyższą jakość oraz terminowość realizowanych projektów.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie generalnego wykonawstwa oraz realizacji różnorodnych projektów inżynieryjnych. Nasze doświadczenie obejmuje kompleksowe prowadzenie procesu inwestycyjnego – od przetargu aż do protokolarnego zakończenia budowy. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z zamawiającym lub przedstawicielami zamawiającego, zapewniamy sprawne i efektywne realizowanie powierzonych nam zadań. Naszym priorytetem jest nie tylko jakość wykonania, ale również bieżąca sprzedaż robót budowlanych oraz kontrola kosztów. W naszej działalności skupiamy się na pozyskiwaniu wysokiej jakości podwykonawców i dostawców, a także negocjacjach cenowych i terminowych z firmami współpracującymi. Nasz zespół zapewnia bieżącą kontrolę jakości oraz dokładną analizę dokumentacji, aby każdy projekt był realizowany zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami. Dodatkowo, oferujemy profesjonalne zarządzanie materiałami gwarancyjnymi oraz dbamy o bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP).

Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i zadowolenia naszych klientów. Nasza firma zyskała doskonałą reputację jako profesjonalny wykonawca, który prowadzi proces inwestycyjny od przetargu aż do zakończenia budowy. Współpracujemy bezpośrednio z zamawiającymi, zapewniając im bezpieczne i skuteczne rozwiązania. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług i współpracy przy Państwa przyszłych inwestycjach budowlanych.

Concad Realizacje Budowlane - profesjonalna firma budowlana, która realizuje projekty na najwyższym poziomie

Zapraszamy do kontaktu

Zarządzanie i nadzory budowlane

Kompleksowo obsługujemy inwestycje budowlane naszych Klientów

1.

Nadzór Inwestorski

Pełnienie roli Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami prawa

Kontrolowanie procesu budowlanego

Sprawdzanie zgodności wykonywanych prac z projektem budowlanym i przepisami prawa budowlanego

Monitorowanie przestrzegania podstawowych zasad BHP na placu budowy

Udział w odbiorach prac etapowych oraz końcowych

2.

Pełnienie roli Inwestora Zastępczego

Przejmowanie obowiązków Inwestora dotyczących realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem i budżetem ramowym oraz wytycznymi projektowymi

Przygotowywanie projektów i uzyskiwanie wymaganych pozwoleń

Przeprowadzanie przetargów, wybór wykonawców oraz dostawców

Podpisywanie umów z wykonawcami i dostawcami

Kompleksowy nadzór nad realizacją prac

Przeprowadzanie odbiorów i uzyskiwanie prawomocnych decyzji o użytkowaniu

Rozliczanie inwestycji

Egzekwowanie usuwania usterek w okresie gwarancji

3.

Zarządzanie budową

Koordynacja inwestycji realizowanych przez wielu wykonawców w imieniu Klienta

Pełnienie funkcji Kierownika Budowy

Nadzorowanie procesu inwestycyjnego

Wykonywanie nadzoru branżowego

Kontrola jakości, postępów prac oraz zgodności z projektem wykonawczym

Kontrola dokumentacji rozliczeniowej

4.

Zarządzanie projektami

Realizacja kompleksowych inwestycji przez generalnych wykonawców lub wykonawców w imieniu Inwestora

Analizowanie i wdrażanie wytycznych inwestycyjnych Klienta

Regularne informowanie o postępie projektu i potencjalnych ryzykach podczas realizacji

Opiniowanie wniosków dotyczących zmian projektowych i umownych

Przygotowywanie i dokumentowanie odbiorów i przekazów

5.

Inżynier kontraktu

Wykonywanie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla Inwestorów instytucjonalnych i Administracji Publicznej

Administrowanie i zarządzanie finansowe inwestycją

Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur przetargowych

Kontrola przestrzegania umownych ustaleń przez projektantów i wykonawców

Prowadzenie i dokumentowanie narad oraz korespondencji związanej z inwestycją

Przygotowywanie okresowych raportów i dokumentacji odbiorowej

6.

Okresowe przeglądy
i kontrole budowlane

Przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie

Kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych